KONTAKT z nami

Potrzebujesz pomocy, masz pytanie?
Chętnie Ci pomożemy, zadzwoń 22 299 36 29

ADRES

MKT GROUP sp. z o.o.
ul. Połczyńska 93A1 
01-301 Warszawa

KRS 0000537041

NIP 527272 8014

KONTAKT

Biuro
0048 22 299 36 29
 . 
Marek Jabłoński
0048 502 496 009
 . 
Robert Leonarcik
0048 602 839 983

PRACA

Nie boisz się wyzwań, konkurencji, samodzielnej pracy twórczej?
Masz bogate doświadczenia zawodowe?
Chcesz realizować projekty które sam wymyślisz?

Jeśli myślisz, że nasza agencja marketingowa to miejsce dla Ciebie, wyślij swoje portfolio na info@mktgroup.pl

Zadzwoń 22 299 36 29 lub wyślij e-mail info@mktgroup.pl

POBIERZ NASZĄ PREZENTACJĘ

 1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy/zamówienia.
 3. Inspektorem ochrony danych w polysan.com.pl jest Marek Jabłoński mail: info@mktgroup.pl
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
 5. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbieokreślonych celów;
 6. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 7. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 8. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 10. MKT Group sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych osobowych osobom trzecim oraz instytucjom.
 11. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 12. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 13. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

MKT Group sp. z o. o. uzyskała Subwencję Finansową od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej.